• Doplníte správně s (s-) nebo z(z-)? - poradna, odpovědi na dotaz

  Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Doplníte správně s (s-) nebo z(z-)?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata.

  Další informace

 • Další témata a dotazy - Doplníte správně s (s-) nebo z(z-)?

 • Doplníte prosím, resp. dle vlastních zkušeností upřesníte tyto citáty?  Další informace


  Co je správně? Chtěl bych se, nebo chtěl by jsem se ...  Další informace


 • Jak správně zapojit tlakový spínač vodárny?Spínat jen fázi, nebo i nulák?  Další informace


 • Doplníte názvy filmů?

  Jáma a ......7 ........Děti kapitána .....Půlnoční ...... ( Redford)Na každém ........ (seriál)Konec agenta ........ (Jiří Sovák)

  Další informace


 • je spravne drztky nebo drzky

  Pokiaľ myslíte hovädzie žalúdky, tak to sú držky (slovensky) a dršťky (česky)

  Další informace


 • Víte,co je správně? Sybila,nebo Sibyla?

  V odkazu,je článek,kde se střídají,oba tvary.Lze používat oba,nebo je,jen jeden,správný,a je to chyba tisku? a href"http://www.spirit.cz/index.php?optioncom_content viewarticle id1290%3Atajemna-sybila-a-jeji-vtby Itemid86" rel"nofollow" http://www.spirit.cz/ hellip /a

  Další informace


  Je problém Čechů, že světu nemají co nabídnout, nebo že to nedovedou správně prezentovat ?

  Doplňuji:Nejde o mou otázku, nýbrž o otázku nalezenou v tisku. Chtěl jsem znát Váš názor, tak na mě prosím neútočte !!! Děkuji.

  Další informace


  Jaký je původ a význam jména Hynek? Doplníte příjmení jednoho významného nositele tohoto jména?

  ...tam na své pouti pozdravujte zemi.Ach zemi krásnou, zemi milovanou,kolébku mou i hrob můj, matku mou,vlasť jedinou i v dědictví mi danou,šírou tu zemi, zemi jedinou! Z které básně jsou jeho verše? Kterými slovy báseň končí?

  Další informace


 • Narodil jsem se v prosinci jmenuji se Petr kdy mám správně slavit svátek v únoru nebo v červnu?

  Pokud vím,tak svátek se slaví po narozeninách a tudíž bys měl mít svátek v únoru.

  Další informace


  Má člověk jednat správně hned, jak se dozví,že tak je to správně,nebo až to tak cítí v srdci?

  Pokud vím,co je správné,ale mé srdce to tak necítí,má cenu jednat správně,když to tak člověk necítí v srdci?Bude to trvalé?

  Další informace


 • Je správně uzamčeno nebo uzamknuto?

  Jaké je správné vytvoření substantivního deverbativa slovesa uzamknout, případně zamknout? Je správně uzamčení nebo uzamknutí, případně zamčení nebo zamknutí?U infinitivu je použití zřejmé - ve spisovné češtině používáme uzamknout a ne uzamčít.

  Další informace


  Je správně Krvavec toten, nebo Krvavec tento?

  Bylina se jmenuje Krvavec toten.Kottův slovník uvádí:1. Toten - perloušek., kontryhel, líčko mateří, sanguisorba, Toten obecný neboli. Krkavec. toten.2. Toten týž -V. Machek v Etymologickém slovníku uvádí, žetvar toten rostilna Sanguisorba - název lidový, zřejmě tabuový. Místo přesného jména se kladlo to ten u některých rostlin čarodějných (to - býlí + zájmeno ten¨), aby se vyslovením celého jména nezničl magický účinek rostliny.Např, Krkavec, Krvavec toten.. Rýmuje se - To ten.České jméno rodu „krvavec“ pochází ze schopnosti zastavovat krvácení.

  Další informace


  Doplníte správné pojmenování?

  Z hodiny českého jazyka.Kdysi byla sukně podstatné jméno. Teď v létě je z ní ...

  Další informace


  Co je správné: 1 dkg nebo 1 dag?

  dkg.k předpona kilo (1000x)d - přepona deka (1/10)jde o dvě předpony u základní jenotky g (gram).1 dkg 100 g 1 hg (hektogram, nepoužívané).Doplňuji:tak špatně, ale totálně.udělal jsem rešerž a zistil jsem, že se pletu.správně je dag, 1 dag10 g. a href"http://slovniky.korpus.sk/?wdekagram sprefix cLf9a dkssj4 dun ieutf-8 oeutf-8" rel"nofollow" http://slovniky.korpus.sk/ hellip /a

  Další informace


 • Je správně v modelařině HO nebo H0? (Há Ó nebo Há nula)  Další informace


  Doplníte ?

  POHLED NA ŽENU !Pohled ze předu nárys z boku bokorys shora půdorys zespodu ?

  Další informace


 • Skloňování slova synáček. Jak je správně?

  Komu čemu - 1) synáčku, 2) synáčkovi 3) obojí je správně

  Další informace


  Je správně psáno láhev nebo lahev?

  Co je pravopisně správně nebo jak se od sebe liší láhev a lahev?

  Další informace


  Jak je správně, Ředitel školy, nebo Řiditel školy a proč?

  Doplňuji:Ředím školu nebo Řídím školu? Řídím auto nebo Ředím auto Tak si vyber.

  Další informace


  Co je správně? It has got a swimming pool, a gym, a disco. nebo It has got a swimming pool, gym, disco. ??  Další informace