• Jaký má význam a původ slovo kalvárie? - poradna, odpovědi na dotaz

  Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaký má význam a původ slovo kalvárie?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata.

  Další informace

 • Další témata a dotazy - Jaký má význam a původ slovo kalvárie?

 • Jaky význám má anglické slovo cheers v češtině?  Další informace


 • Jaký význam má slovo Laterna

  Co znamená slovo Laterna

  Další informace


 • Zajímal by mě původ,význam a vznik příjmení Rais, ví někdo aspoň něco, prosím?

  D. Moldanová: Naše příjmeníRais1. možný původ z obecného jména rais větvička drobné větve.2. - z německého obecného jména Rais válečné tažení. U rodin s židovskými předky z osobního jména Zacharias.Doplňuji:Ad 1. Překlepla jsem se, místo větvička patří vějička.Více diskuze

  Další informace


 • Význam, původ příjmení Kocián

  Děkuji

  Další informace


  Původ, význam příjmení Tejček

  Moc děkuji. Hledala jsem, ale nenašla...Doplňuji:Annas, děkuji, na tohle bych nepřišla, nalistovala bych ve slovníku Tejček a když by tam nebylo, s hledáním bych skončila... Ještě bych se chtěla zeptat - vtýkání - to je něco jako vtéct, téct nebo co vtýkání, týkati znamená? Děkuji

  Další informace


  Platíte za některé služby jako mourovatí? Jak je původ a význam tohoto rčení?

  Mourem rozumíme dnes nejčastěji jemné, prachové uhlí vedle toho znamená i „jemnou sazovitou usazeninu ze spáleného dříví nebo uhlí“ atd. Běžné naše etymologické příručky nás poučují, že slovo mour pochází z latinského Maurus, t. j. Maur, podle černé barvy.V negativním smyslu ( platím jako mourovatý - pořád, stále, nekompromisně, bez okolků) lze základ slova MOUR přirovnat i k těžké (např.havířské) práci, vytrpění si nejhoršího, těžkých chvil apod.Od našeho slova chmour třeba odlišit slovo chmura, chmuřiti se, pochmurný, pošmourný.Pokud bych měl tipnout nějaký vhodný opis tohoto výrazu, tak bych zkusil asi:platím jak negr (bez jakékoliv urážky)i slovo mouřenín pochází z tohoto základuvíc me nenapadá :-)))

  Další informace


  Má český máčo (dlouze) stejný původ jako macho, ač jeho význam je málem opačný?

  Pokud ne, odkud se vzal?Doplňuji:Dr. Axl: to zní velmi pravděpodobně! Děkuji. Spojovat to se životným výrazem mák mě nenapadlo, ač mi není neznámý.

  Další informace


  Koupíte za facku, když máte něco v pácu? Jaký je původ a význam těchto úsloví?

  Jaký je původ a význam těchto úsloví?Když chceme říct, že máme něco vyhlédnutého, že něco chceme, máme to v pácu.Pác je původem německý a dříve měl podobu pajc, což bylo z německého Beize, mořidlo.Odtud je i dosud běžně užívané sloveso pajcovat, mořit, nakládat, mazat mastí. V pácu, v pajcu, v mořidle mívali koželuhové výrobky a suroviny, se kterými měli další úmysly. A od koželuhů se úsloví rozšířilo do celého jazyka.Koupit něco za facku, má původ v pojmenování drobné mince, která u nás obíhala v 16. a 17, století. Mince se jmenovala podle německého názvu dnešního Bernu - batzen.Lidé si to zkrátili na bac, bác a později zkomolili na pác, pac, fac, případně fat.Šlo o drobný peníz a výraz- koupil jsme to za pác, za fac, za fatku s významem- koupil jsem lacino.Jde tedy o zkomoleninu starého úsloví koupil jsem za fatku.

  Další informace


  Kde všude můžeme kibicovat? Jaký mělo slovo původní význam a odkud pochází?

  Zbývá mi už jenom odpovědět na co se Annas ptala a to - Jaký mělo slovo původní význam a odkud pochází?....Švejk si při hře v karty ve vojenském vlaku vzpomněl na nápis v jedné hospodě, který zněl: Kibic drž tlamajznu, než tě přes ní šmajznu, a tím cizímu slovu kibic zajistil v češtině trvalé místo....Kibic je slovo přejaté z němčiny a je vlastně der Kiebitz a ten zas že je prostě pták čejka.Proč se kibic jmenuje podle čejky?Jak se na věc dnes dívají etymologové, tedy odborníci přes původ slov? Ti soudí, že tu nejde o čejčí a kibicovu zvědavost, eventuálně natahování krku, ale o křik. Pojmenování kibice slovem označujícím čejku prý vzniklo, cituji, nejspíš proto, že kibicové dávají výstražná znamení, jako čejka vyráží varovný křik: kibíč .

  Další informace


  Kde má původ slovo vyplísnit, má něco společného s plísní?

  nebo od čeho je odvozené?

  Další informace


  Jaký význam má slovo póvlizace, které použil lingvinista Karel Oliva?

  a href"https://www.youtube.com/watch?vp0iVR7rda4I" rel"nofollow" https://www.youtube.com/ hellip /a

  Další informace


  Jaký má význam slovo šalba?

  Klam.Doplňuji:Lež a podvod.

  Další informace


  Jaký má význam a původ úsloví - když nechám někoho ve štychu?

  Co je to štych?

  Další informace


  Jaký má původ a význam úsloví Hádat se o kozí chlup?

  Nepoužívám je, neznám je, i když význam tuším.

  Další informace


  Jaký je původ a význam úsloví Jít do háje?

  podle Encyklopedie slovanských bohů a mýtů slovo háj původně označovalo vydělené místo určené k pobytu mrtvých předků, doslovně místo, kde žijí mrtví (původní výraz gaj). Později přešlo ve výraz svatý háj , nakonec ztratilo sakrální význam a stalo se označením pro malý, řidší les. Zdá se tedy, že posíláme-li někoho do háje, posíláme jej tím zřejmě k mrtvým předkům (neboli mu sdělujeme, že má umřít), což už nepůsobí vůbec mírně a slušně, ale naopak jako nelítostná kletba!

  Další informace


  Jaký je původ a význam slova elita?

  Etymologický slovník, J. Rejzka uvádí toto: elita ‘výkvět, vybraná společnost’. Z francouzského .élite od élire ‘vybírat’ z lat. ēligere z :ex- a legere ‘sbírat, číst’. -Z toho plyne, že původ slova je latinský, ale do češtiny se dostal z francouzštiny. Stejně angličtina převzala výraz ze starofrancouzského eslite. -K nám se slovo dostalo z francouzštiny, do francouzštiny přešlo z latiny.

  Další informace


  Jakého původu je slovo Niké a jaký je jeho význam?

  Co znamená slovo Nike,Niké,nike,kromě toho,že je to modní značka ošacení.Děkuji za odpověď.

  Další informace


 • Jaký má význam slovo delikátně a urputná?

  Urputný - úporný, tuhý - urputný boj.Delikátní - 1. jemný, vybraný -např. jídlo, chování.2. ožehavý, choulostivý - záležitost, situace.

  Další informace


 • Slovo den má v češtině dvojí význam. Jaký ?

  Slovo den má v češtině dvojí význam. Jaký ?

  Další informace


  Jaký původ má slovo důstojnost?

  Jiří Rejzek v Etymologickém slovníku uvádí: Důstojnost - důstojný, důstojnost, důstojník,důstojnický, důstojnictvo. Všesl. Psl. *dostojьnъ je od *dostati, srov. stč. dostáti ‘vydržet, být hoden, zasloužit si’..Doplňuji ze slovníku V. Machka: Důstojný - dóstojný od dostáti - ten, kdo dostojí slovu, dostatečný k nějakému úkolu (funkci), plně příslušný, zasloužený (o odměně), hodný čeho.Podobná přídavná jména jsou v r., ukr., a sch.. Takže podst. jmén důstojnost pak vyjadřuje vlastnost jako klad, kvalitu . Dnes synonymum pro čest, váženost, vážnost, úctu atd.,Je vidět, že význam slova se obměňoval.Důstojnost - kromě uvedených významů hodnost, titul osob duchovního stavu u katolíků. Občas je toto oslovování slyšet, především v literatuře a filmech.

  Další informace