• Je zlo neporazitelné? - poradna, odpovědi na dotaz

  Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Je zlo neporazitelné?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata.

  Další informace

 • Další témata a dotazy - Je zlo neporazitelné?

 • Znáte nějakej případ z vlastního života, kdy zlo zplodilo dobro?  Další informace


 • Jsou velké peníze zlo, nebo záleží na lidech, jak je získali a jak s nimi zacházejí?  Další informace


 • zlo..dobro..zlo..dobro..? Čeho je více?

  né vše zlé je pro něco dobré....raději se vést vše dobré je pro něco dobré...protože zlo plodí zlo..myslím že už zla je na námi vytvořeném světě dost..spousta lidí nerado chodí do práce a přitom jsme si tento sysrém vymysleli sami my lidé..tak už nejspíš na začátku tohoto tvoření žití vznikla chyba...ráda bych se vrátila na počátek..možná že ten počátek je v každém z nás..protože každý máme ten svůj svět..přece jaké si to uděláš takové to máš, toto je mnohem pravdivější než vše zlé je pro něco dobré! Já jsem třeba momentálně uvnitř nešťastná, protože jsem lhala, protože jsem nedávala tolik lásky kolik jsem dostávala, protože jsem zradila důvěru, která mi byla dána, protože tím podvodem, tou lží a jen braním lásky jsem sama sebe zhodila ze schodů po kterých jsem stoupala nahoru vedle člověka který mi tu důvěru a lásku dával..dole jsem smutná, snad dole není můj svět, snad dole pro mne neznamená uvnitř.. vlastně se v tom svém nevyznám a myslím že jestli budu schopná se teď když si tohle uvědomuju věnovat sama sobě, budu moct bez pomoci dalšího člověka vystoupat schůdek po schůdku a tvořit si sama v sebe důvěru a lásku, ..

  Další informace


  Rozeznáte zlo od dobra ?!

  HitlerJan Pavel IIStalinMatka TerezaHavelvaše rodičejejich rodiče.....

  Další informace


  Pokusil se ve skutečnosti někdo kdo se sám považoval za zlo ovládnout svět? :D

  Nebo je to jen ve filmech? :)

  Další informace


  Může být Bůh dobrotivý a všemohoucí současně, když neodstraní zlo?

  Bývá řečeno, že ďábel je původcem zla, že s ním je třeba bojovat. Bůh jej zničit buď nechce, nebo nemůže. Tak jsou nevinní vystaveni velkým krutostem.Někteří mluví tak, že Bůh neplánoval vznik ďábla. Je-li vševědoucí, musí vědět, co nastane. O každém z nás ví, jak skončíme u posledního soudu. Jinak by nebyl vševědoucí.Mé všetečné dotazy mizí, což mne mrzí.

  Další informace


  Který spisovatel je autorem románu Zločin a trest? Co považuje hrdina románu za dobro a zlo?

  Je správné, že výsledné dobro má být větší než zlo vykonané ve jménu toho většího dobra?Co předurčuje člověka ke zločinu? Prostředí či povaha?

  Další informace


  Kdo umí rozpoznat zlo?

  Zlo dnes umí rozpoznat už téměř každý zdravý člověk. I malé děti v základních školách (a možná už ve školkách) vnímají svět jako něco v nepořádku , co skončí zle!Samozřejmě se všude na světě najde pár jedinců s nadhledem V. Klause staršího, kteří zlo nevidí V NIČEM, ovšem drtivá většina zdravých dětí i uvažuje zdravě a tedy i zdravě vnímá a rozlišuje zlo.Kéž tyto jejich rozpoznávací schopnosti jim v budoucnu jsou spásou před všelikým rodícím se Klau zlem, nechť dá jim Bůh!

  Další informace


  Kdo myslíte, že je menší zlo z těchto dvou našich politiků?

  Který z těchto dvou státníků vnímáte jako menší zlo pro naši zem?

  Další informace


  Je pro vás větší zlo mráz -12°C nebo vedro 40°?

  U toho vedra mám na mysli běžný život, ne teplotu na dovolené / na koupališti.Záměrně tu nedávám třetí možnost.

  Další informace


  Dokážete úplně ve všech případech a v každé situaci rozlišit, jestli váš skutek způsobí dobro, nebo zlo?

  Já to třeba úplně vždy nedovedu. Existují i obzvlášť těžké situace, kde rozlišit, jestli způsobíte dobro nebo zlo, je velmi obtížné. Rozdíl mezi dobrým a špatným skutkem může být někdy velmi malý, a proto i ti nejmoudřejší můžou někdy selhat.Mezi tyto situace patří např. rozhodnutí o ukončení života pacienta, který se svírá v těžkých bolestech a za nedlouho zemře (eutanasie), Sophiina volba, rozhodnutí týkající se pomoci kamarádovi, který se nenaučil na písemku atd.

  Další informace


 • Jedná se o polehčující okolnost, pokud nějaký čin udělám s dobrým úmyslem, ale způsobí zlo?

  Když něco myslím dobře, tzv. daný čin dělám pro dobro a nepovede se mi, jedná se o polehčující okolnost?

  Další informace


 • Poznali bychom zlo a dobro, pokud bychom neuměli mluvit?

  PůvodníPoznali bychom zlo a dobro když bychom neuměli mluvit?

  Další informace


  Nepřítomnost světla je tma, nepřítomnost tepla je zima... je pouhá nepřítomnost dobra zlo?

  Tak jak to definoval Einstein?

  Další informace


  Je člověk zlý jen tehdy, pokud zlo koná vědomě?

  Může být člověk za zlého považován i tehdy, pokud ho koná z nedbalosti či z jiného důvodu?

  Další informace


  Existuje počítačem generovaný algoritmus na neporazitelné piškvorky?

  Rád hraju piškvorky, už zhruba od začátku tohoto století, jenže nemám momentálně nikoho na mé úrovni. existuje program na piškvorky, který by se ani porazit lidskou inteligencí nedal? Teoreticky by to mělo existovat, že by systém generoval takový algoritmus, který by lidský mozek prostě nemohl odhalit a porazit jej. Hledal jsem na internetu spousty her proti počítači, na úrovně expert to sice bylo složitější, ale pořád to negenerovalo takový algoritmus aby se to lidskou inteligencí porazit nedalo. Existuje takový systém který by se lidskou myslí žádným způsobem porazit nedal?

  Další informace


 • Nevíte o obrázku, který vystihuje téma dobro vs. zlo, a dal se aspoň trochu překreslit ?

  Najdeš tady něco vhodného? a href"https://www.google.cz/search?qdobro+azlo biw1138 bih528 sourcelnms tbmisch saX ved0CAYQ_AUoAWoVChMIjbyZs6mIyAIVRdUaCh0DaQkX" rel"nofollow" https://www.google.cz/ hellip /a a href"https://www.google.cz/search?qdobro+azlo biw1138 bih528 sourcelnms tbmisch saX ved0CAYQ_AUoAWoVChMIjbyZs6mIyAIVRdUaCh0DaQkX tbmisch qdobro+vs%2C+zlo" rel"nofollow" https://www.google.cz/ hellip /a

  Další informace


 • Je tohle dobrý zlo-/ná-/z-vyk?

  Opravdu je tak těžké s tím seknout?-když Vám to na zdraví nepřidá-měsíčně Vám to tahá nemalé peníze z kapsy-je na Vás neustále pořádán hon, jako na závisláka a nemakačenku ? a href"http://technet.idnes.cz/cigarety-obsahuji-radioaktivni-polonium-tabakove-koncerny-to-tajily-128-/veda.aspx?cA111004_135811_veda_pka" rel"nofollow" http://technet.idnes.cz/ hellip /a V žádném případě NECHCI RÝT!!! Rád bych věděl VAŠE DŮVODY.

  Další informace


 • Jaká šelma či spíše zviře je v přírodě neporazitelné?

  Zvíře v boji absolutně neporazitelné.Znám jen situace, kdy jeden druh zvířete porazí jinej druh a druhý den to nají zase naopak, zase podle jejich stavu situace . Třeba 5kg vážící rosomák to natře lednímu medvědovi a pod.Jaký zvíře, anebo který druh či podruh, kromě yettiho, nemůže prohrát žádný boj?

  Další informace


 • zlo  Další informace