• může choroba působit debilní výraz? - poradna, odpovědi na dotaz

  Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: může choroba působit debilní výraz?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata.

  Další informace

 • Další témata a dotazy - může choroba působit debilní výraz?

 • Co znamená výraz: I kdyby kozel na kozlovi stál!?  Další informace


 • Urazove pojisteni - co je vazna choroba?  Další informace


  HUNTINGTONOVA CHOROBA  Další informace


 • Jak vznikl výraz?

  ODTUŠIL ?Dnes se používá jen zřídka.Vesměs ho užívali příslušníci horních vrstev,takoví dnešní VIPáci.K Zilvarovi z chudobince by takový vznešený výraz nepasoval.Ovšem třeba takový markýr de la Něco - to je jiná. A markýz chladně odtušil: Tušil jsem to .Třeba.Mají oba výrazy společný základ?

  Další informace


  Jak to, že existuje budova, která má v názvu nespisovný výraz?

  V Praze je Hostinec u dvou slunců. Přitom gramaticky by mělo být u dvou sluncí. Proč je tomu tak? Děkuji.

  Další informace


  Co značí výraz šibalka?

  šibal človek (obyč. mladý) oplývajúci vtipom, šikovnosťou, rozumom • figliar • vtipkár: v triede bol známym šibalom, figliarom, vtipkárom • expr.: huncút • lapaj • výmyselník • vybíjanec • prefíkanec • prešibanec • viselec • šinter • koťuha • furták • líška • lišiak • kujon • šelma • stonoha • potmehúd • migľanc • zbojník • lapikurkár • hovor.: beťár • pofa • hovor. expr. : živáň • číslo • numero • bujdoš • bujo • fiktus • šibenec • šibeničník • šibeník • obyč. pejor. chytrák • pejor. potvora • hovor. recesistašibalsky p.žartovne,porov. aj šibalskýšibalský ktorý robí žartovné al. nezbedné výčiny ktorý rád niečo vyparatí, rád prejde niekomu cez rozum prezrádzajúci šibalstvo • figliarsky • vtipkársky: zaiskrilo sa mu v šibalských, figliarskych očiach figliarsky, vtipkársky starý otec • a href"http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q%C5%A1ibal" rel"nofollow" http://slovnik.azet.sk/ hellip /a

  Další informace


  Co znamená výraz : radikovaný hostinec........to,že hostinaská činnost je vázána k danému objektu

  Podle Akademického slovníku cizích slov má slovo radikovaný původ ve starém obchodním právu. Výklad slova je: vázaný na držbu nemovitosti.Ještě jsem našel podrobnější vysvětlení - Právo vařit pivo se stalo uznanou výsadou měšťanů staroměstských, neboť bylo přičleněno k právu sídelnímu, stejně jako možnost zarazit zde šenk , čili čepovat pivo. Zvláštností byla instituce hospod radikovaných , to jest takových, jejichž výsady byly přičleněny k vlastnictví domu a zapsány do pozemkových knih.

  Další informace


  Co znamená výraz Viva La nebo Viva La Vida ? A kdy se dá použít?

  Šlo by třeba říct Viva La + název nějakého státu ?

  Další informace


  Co znamená v ostravském nářečí výraz - žyla?

  Ostravské nářečí je podskupina nářečí lašského, takže vyslovuje jinak některé hlásky. Známé je krácení. a změněný přízvuk. Projevuje se zde vliv němčiny, polštiny a slovenštiny.Unikátem, který nemá v českých dialektech obdoby, je vyslovování i psaní písmene „ y“ po „ř“. V ostravské výslovnosti se měkké „i“ vyskytuje sporadicky ( bijok, ist, liščit ), a tak je logické, že se vyslovuje i píše „břyla, křyvy, břydky“ apod.V ostravské mluvě se výraz žila používal ve významu uhelná žila vrstva flec ložisko uhlí souběžné s vrstvami okolními, sloj.Zdroj: Ostravský slovníkDoplňuji:Doplním i další významu slova žíla, které se uvádějí obecně..1. trubice, kterou proudí krev směrem k srdci a další - např. zlatá žíla2. nářečně šlacha3. co tvarem žílu připomíná - rudné, nerostné, uhelné, výplň pukliny atd.4. myslivecky a zeměd. zast. samčí pohlavní úd zvěře spárkaté atd.5. býkovec nář. pomlázka z vrbových prutů:6. hovor. expr. nadání I, vlohy, sklon

  Další informace


 • Jak vznikl výraz kapr?

  Časopis Naše řeč je z roku 1937, takže uvádí starší informace, které se liší od novějších. Co píše o púvodu slova etymolog J. Rejzek v Etymologickém slovníku. kapr, kapřík, kapří. Všesl. - polsky, . karp, rusky karp (r.d. kórop), s./ch. krȁp. Praslovansky ne zcela jisté *korpъ dalo očekávané výsledky jen v jihoslovanských . a částečně východoslovanských jazycích., zatímcojinde jde asi o výpůjčky z němčiny .od .Karpfen. V češtině . došlo k přesmyku souhlásek -rp gt -pr. Z germánštiny. je i střlat. carpa, odtud se pak slovo šířilo dále (angl. carp, fr. carpe).Slovo asi pochází z nějakého neznámého jazyka alpské a dunajské oblasti, kde je kapr domovem.! V. Machek uvádí ve svém Etymologickém slovníku původ, který se maličko liší o Rejzkova vysvětlení.Kapr, kapřík - u Slovanů je jednak karp převzaté zřejmě z německého Karpen, jednak stará řada, u níž došlo k záměně souhlásek - z korp6.!Protože příbuzná slova jsou jen v germánštině, (střlatinské carpa je z němčiny) , jde tu jako u jiných přírodopisných názvů o slovo praevropské .

  Další informace


 • Jak vznikl výraz klepla pepka?

  např.: Z toho by mě klepla pepka....

  Další informace


  Jak přeložit anglický výraz facelift v níže zmíněném kontextu?  Další informace


  Dobrý večer. Co znamená výraz není to nic proti ničemu?

  Děkuji.

  Další informace


  Co znamená v rómštině výraz dyk? Dík ... za odpověď

  Ondra převzal vysvětlení ze stránky a href"http://www.rodina.cz/nazor14816591.htm" rel"nofollow" http://www.rodina.cz/ hellip /a jako jeden z názorů, i když není ověřený.Romové toto slovo často používají jako nadbytečné ve významu částice, jakéhosi zdůraznění, česky vždyť . Takto je význam výrazu dyk (zkráceného vždyť) zachycený i ve slovníku. Příklady tomu odpovídají.Dyk já nevim co chci... ...dyk já to nakonec myslím dobře... dyk vám říkám ...Doplňuji:Dyk se užívá nejen jako vždyť, nebo ve významu hele - poukzauje na něco. . V uvedeném kontextu se Čau , nehodí.Kontext - nepřekládám more Dyk more - jídlo - hele, jídlo dyk more - sociálka - hele, vždyť sociálkaDyk, koukněte, teď mi sežral jízdenku.„Erža, dyk naše děcko je mrtvé!Je možné najít význam podle kontextu n stránkách:.Dyk more, jídlo. Blog - Jan Zíma (blog.iDNES.cz)Dyk more! Sociálka! | Ostrava-Online.czVtipy o cikánech - vtipy o cigánech, vtipy o Romech ...atd.

  Další informace


  Co přesně znamená výraz: Ty vago?

  Často to slyším. Také: Ty vado, Ty vogi, Ty vago.Jelikož mě by něco říkalo jenom: Ty Vigo, tak se raději zeptám.Je mi jasné, že je to pomocné slovíčko, něco jako: Ty vole. Ale to je přece jenom jasně řečeno. Co znamenají (označují) ty výše zmíněné výrazy? Je to zkomonělina nějakého slova (slov)?Díky za odpovědi. :-)Doplňuji:Aha. Takže jsem si to s tím volem myslela vlastně skoro dobře. :-)Ale, kdyby někdo něco měl, tak: Ty tuláku - to přece nemá chybu! Takové elegantní, až Chaplinovské...Díky Annas.:-)ad Dr.Axl: Koukám, pěkně ses rozjel! :-)

  Další informace


  Co je to choroba beri-beri a neco o ni ..

  Co je to choroba beri-beri a neco o ni ..

  Další informace


  Co je správný respektive spisovný výraz?

  Kotouč, puk nebo touš?Doplňuji:Já používám hlavně kotouč protože se mi to ve spojitosti s hokejovým pukem líbí víc.

  Další informace


  Haksna je hovorový výraz pro ruku, či nohu?

  Haksna i haxna je slangový nespisovný výraz, nikoliv hovorový..Pro upřesnění - slovo není přímo převzaté z německého Hachse, ale z vídeňské němčiny ze slova Haxen - nohy. Rakouské Haxe je dolní část nohy domácích zvířat.Slovo bylo převzato do brněnského hantecu a odtud se rozšířilo. Uvádí již v rč. 1926 Rippl a v r. 1929 Nováček jako slangový výraz v obecné češtině.Podle Slovníku nespisovné češtiny.

  Další informace


 • Jak je možné jinak chápat výraz ABSTRAKT,s nímž se setkáváme při zádostech o zaměstnání?

  Abstrakt je shrnutí, které se píše při seminárních, diplomových apod. pracích. Stručný výtah, shrnutí z toho, co je v práci či jiných odborných článcích uvedené.Abstrakt výpis, výtah přehled apod.Nevím ale, zda jen v češtině nebo i v angličtině, jak bývá v pracích.Jinak je otázka nepřesně formulovaná. Budoucí zaměstnavatel může mít pod tímto pojmem i jiné představy.Můžete předložit např. abstrakt jako stručné hodnocení problematiky, kterou se zabýváte a je možné ji využít v novém zaměstnání. Nebo přehled literatury, která se týká dané problematiky atd.Nebo vám zaměstnavatel může zadat určitý úkol a vypracujete návrh řešení, případně stručný projekt. . Nebo přehled z literatury apod.Různé zdroje na netu.

  Další informace


 • Co znamená výraz latentní březost u srn?

  U srnky probíhá část březosti latentně (skrytě). Srna je po říji oplozena a plod (plody) se běžně vyvíjejí, ale v zimě se vývoj plodů zastaví aby srnu zbytečně v tomto náročném období nevyčerpával. Po uplynutí několika týdnů se vývoj opět nastartuje a na jaře srna porodí vyvinutá srnčata. a href"http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail74" rel"nofollow" http://www.priroda.cz/ hellip /a Doplňuji:U některých našich volně žijících zvířat je možná i tzv. superfetace (např.u zajíce, lasic...) což znamená, že ještě probíhá březost a už během této březosti samice znovu zabřezne. K tomu dochází za příznivých klimatických podmínek kdy je dostatek potravy. U lasic (většinou u kolčav) údajně k tomuto jevu dochází když se v přírodě přemnoží hlodavci, nejběžnější potrava lasic. Myši prý produkují hormon přemnožení a tím, že je lasice konzumují, tak mají častěji říji a mohou mít i 2-3 vrhy za rok.Po porodu prvních mláďat probíhá dál vývoj následujícího vrhu.

  Další informace